1. โรงงานก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2536

2. มากกว่า 20,000การผลิตและคลังสินค้า

3. ช่างเทคนิคมืออาชีพและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย.

4. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 100%

5. บริการที่ดีตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด